ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ – 1

FontanV

Как мога да получа пенсия в Италия? Как се изчислява пенсията за българите, работещи в Италия?

Подобно на другите страни от ЕС и Италия предвижда възможността да използвате осигуровките (contributi), които сте внасяли в останалите страни от ЕС.

Т.е., ако сте работили в България, а също и в друга страна от ЕС, имате право на пенсия, която акумулира всички периоди на работа в Италия и чужбина.

Сумата на пенсията се изчислява различно за всяка страна и е пропорционална на периода, през който сте се осигурявали в съответната страна.

Този метод на сумиране позволява да получите пенсия, събирайки всичките вноски за пенсии в Италия, България и евентуално в други страни, така че НЕ е необходимо да прехвърляте вноски от една в друга страна.

Това сумиране на вноските е възможно, ако работещият разполага с минималния брой вноски за пенсионно осигуряване в страната, в която ще получава пенсията си.

Не се притеснявайте, ако вие не разполагате с този минимален брой вноски,  НЕ ги губите. Те ще бъдат използвани от Пенсионните служби на другата страна.

Що се отнася до Италия и до страните от ЕС, минималният брой вноски е за 52 седмици, или 1 година.

Сумирайки общия брой вноски в Италия, България или др.страна, вие получавате право на пенсия, която се изчислява pro-rata, или пропорционално на внесените вноски в различните страни, които участват в изчисляването й.

Ето един конкретен пример.

Един работник е работил 16 г. в България и после се е преместил в Италия, където е работил още 10 г. Ако не съществуваше методът на сумиране на пенсиите от различните страни, не бихте имали право на пенсия в Италия, тъй като тя се дава след минимум 20 г. пенсионни вноски.

Италианските пенсионни служби INPS обаче ще ви дадат пенсия при навършване на пенсионна възраст, защото имате общо 26 г. внасяни осигуровки.

Размерът на пенсията ви в Италия обаче ще бъде изчислен възоснова само на 10-те години вноски в Италия. България също ще изчисли пенсията възоснова на 16-те години вноски, направени в нея по време на работата ви там.

От този метод на сумиране обаче не може да се възползвате в Италия, ако вече сте собственик на пенсия в България или др.страна от ЕС.

КАК СЕ ПОДАВА МОЛБА ЗА ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ?

В страните от ЕС, каквито са Италия и България, молбата за пенсия се подава в съответните пенсионни служби на мястото, където имате постоянно жителство. След това тези служби ще имат грижата да придвижат молбата ви и до службите на другата страна, в която сте се осигурявали.

Във формуляра на италианските служби INPS има специална секция, където се посочва периода, в който сте работили в чужбина.

Най-добре е обаче да се обърнете за безплатна помощ и консултации към някоя служба на италианско Patronato.

АКО СЪМ РАБОТИЛ В ИТАЛИЯ САМО 3-4 ГОДИНИ И СЛЕД ТОВА СЕ ВЪРНА В БЪЛГАРИЯ, МОГА ЛИ ДА СИ ПРЕХВЪРЛЯ В РОДИНАТА НАПРАВЕНИТЕ ПЕНСИОННИ ВНОСКИ В ИТАЛИЯ?

Не е възможно, но тези вноски НЕ се губят. България е членка на ЕС, така че и тя трябва да зачете осигурителния период, който имате в Италия при изчисляването на пенсията ви. Връщайки се в България, местните пенсионни служби ще изчислят пенсията ви, събирайки вноските и от двете страни.

Общата пенсия ще бъде изчислена пропорционално на периодите, през които сте се осигурявали в двете страни. Ако решите да живеете постоянно в България при пенсионирането си, ще получавате директно в страната пенсията, която ви се полага и от Италия.

(ДАННИТЕ СА ОТ 2016 Г.)

Източник: Stranieriinitalia.it    и  INPS

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ, АКО НЯМАМ НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ ВНОСКИ ИЛИ СТАЖ?   ВИЖ ТУК

Ако харесвате този материал, харесайте и сайта, като кликнете във FACEBOOK в червеното поле най-горе. Благодаря!

Виж още

Президентският дворец Куиринале

Вила Памфили е римският Версай

Градината на Нинфа

Short URL: https://goo.gl/ey8u2j

Коментари

Коментари