СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ

Kakvo3kv

Как мога да получа пенсия в Италия, ако нямам навършен стаж? Мога ли да получавам италианска пенсия, ако нямам минималния брой вноски и съм с ниски доходи?

Не само италианците, а и българите като граждани на ЕС имат право на т.нар. социална пенсия или помощ в Италия, ако отговарят на условията.

За 2015 г. годишната социална пенсия е максимум 5830 евро, което отговаря на 13 месеца по 448 евро.

Кой може да я поиска?

 • всички граждани на ЕС, включително и българите, които разполагат с разрешение за дълъг престой в Италия (или carta di soggiorno), както и тяхното семейство, което живее законно с тях в Италия
 • всички граждани на ЕС, включително и българите, които са регистрирани в съответните общински служби по местоживеене.

КОЙ ИМА ПРАВО НА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ?

 • трябва да сте навършили 65 г.
 • трябва да имате постоянно жителство в Италия от поне 10 г. без прекъсване
 • нямате никакъв друг доход или пък разполагате с годишен доход под социалния минимум от 5830 евро

КАК СЕ ПОДАВА МОЛБА ЗА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ?

Молбата се подава в пенсионните служби INPS. Необходимо е да представите и документа за постоянно жителство в Италия.

Сумата на социалната пенсия може да се получава в който и да е пощенски или банков офис в Италия, може и да не е в града на местоживеенето ви.

Първата пенсия се дава през месеца, следващ този на навършването на 65 г. или пък този, през който сте подали молбата.

Социалната пенсия НЕ може да се наследява от близките ви – т.е. тя не може да бъде получавана от близките ви след смъртта ви.

Ако сте получили италианска социална пенсия и напуснете Италия за период над 1 месец, пенсията се спира временно. Това не става само ако докажете, че сте напуснали Италия по тежки здравословни причини.

След година прекъсване на пенсията ви, ако все още се намирате в чужбина, пенсията ви се спира окончателно.

Финансовата гвардия на Италия следи непрекъснато за евентуални опити за измами или за получаване на фиктивно жителство от чужденци с цел получаване на социална пенсия.

Източник : laleggepertutti.it и INPS

КАК СЕ ПОЛУЧАВАТ ПОМОЩИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ В ИТАЛИЯ ОТ ГРАЖДАНИ НА ЕС, ВКЛ. И  БЪЛГАРИ?

Преди всичко трябва да се уточни, че става въпрос за месечни помощи, а не за инвалидни пенсии. Този вид помощи се дават, ако подадете молба и ако имате призната неспособност за работа и инвалидност между 74% и 99% . Тази помощ се дава само на хора в нужда, или с годишни доходи под годишния минимум, определен от италианския закон.

Право на този вид помощ имат хората с частична инвалидност на възраст между 18 и 65 г.и 3 месеца, които отговарят на законовите изисквания на медицинските и административните служби.

Условията за получаване на тази помощ са следните:

 • призната инвалидност между 74% и 99%
 • ниски доходи
 • възраст между 18 и 65 г.
 • регистрация в Общинските служби по местоживеене
 • неупражняване на работна дейност
 • трайно и постоянно жителство на италианска територия

Тази месечна помощ не се дава, ако имате някаква друга инвалидна пенсия. Трябва да изберете само едната от тях, която ви е по-изгодна.

Първата стъпка за подаването на молба включва визита при личния ви лекар, който трябва да ви даде сертификат. След това може да подадете молбата посредством служба на някое patronato.

Инвалидната помощ се дава 13 пъти в годината по 279 евро (за 2015 г.). Като отправна точка за първия чек се смятат доходите от текущата година, декларирани от подалия молбата. По-нататък се вземат предвид доходите от предишните години.

При навършване на 65 г. се дава социална помощ, която замества инвалидната помощ.

(Информацията е от 2016 г.)

Източник : INPS

А как се получава пенсия в Италия, ако сте българин и работите тук от няколко години? Виж условията тук

ВИЖ ОЩЕ

ГРОЗНИ ПАНЕЛКИ СЕ РАЗКРАСЯВАТ

ТОП ПАНОРАМИ НА РИМ

НАЙ-ТЪНКИЯТ БЛОК

Short URL: https://goo.gl/xrrYJv

Коментари

Коментари