Archivi tag: пенсия в италия

ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ – 2

colis1Кой има право на пенсия в Италия?

Всеки, който е работил в Италия, има право на пенсия, ако има определен брой вноски в Националния институт за държавно осигуряване (INPS). За работодателя ви внасянето им е задължително всеки месец на базата на заплатата ви.

Вие имате право да претендирате внасянето им, което се предвижда по закон.

Социалните осигуровки

Съвкупността от осигуровки, внасяни всеки месец от работодателя ви, формира количеството, което ви е необходимо за правото на пенсия, но също и други неща като обезщетение при безработица, заболяване, майчинство/бащинство.

Много е важно да проверявате в документа за заплатата ви дали работодателят е внесъл осигуровките. Ако не е направил това, трябва да се обърнете към някое Patronato, което може да провери вашето estratto contributivo INPS.

Ако работите като домашен помощник, осигуровките ви трябва да бъдат внасяни в INPS на всеки 3 месеца от работодателя ви. Той трябва да ви дава редовно фактурата за вноската.

ВНИМАНИЕ!

Ако осигуровките ви не са внасяни, имате време максимум 5 г., за да поискате това от работодателя ви. Ако са минали повече от 5 г., не може да претендирате за това.

Пенсия за старост 

pensii

Имате право на нея, ако отговаряте на условията за достигната възраст и брой осигуровки.

За осигуровките

Ако сте започнали да работите в Италия преди 1996 г., трябва да имате поне 20 г. внесени осигуровки.

Ако сте започнали да работите в Италия след 31 декември 1995 г., освен 20-те години осигуровки трябва да сте достигнали и до пенсия, равна като сума поне 1,5 пъти колкото е социалният минимум в Италия (той е различен всяка година) .

За 2016 г. той е 5825 евро. Виж тук за социалния минимум за 2016 г.

Що се отнася до изискването за възраст за пенсиониране, тo е следното за 2016-2017 г.:

 •  65 г.7 месеца за жените, работещи в частния сектор – lavoratrici dipendenti nel settore privato
 •  66 г. и 1 мес. за жените, работещи самостоятелно – lavoratrici autonome

Ако не отговаряте на всички тези условия, на 70 г. и 7 мес. можете въпреки това да се пенсионирате и само с 5 г. внасяни осигуровки през 2016 г.

Помощ за инвалидност

Ако дадено заболяване намалява трудоспособността ви и имате поне 5 г. внесени осигуровки, 3 от които през последните 5 г., имате право на:

 •  нормални помощи за инвалидност, ако болестта намалява с 2/3 трудоспособността ви. В този случай може да продължите да работите и да получавате този вид помощ
 • пенсия за нетрудоспособност – тя ви се полага, когато повече не може да работите поради здравословни проблеми

(ИНФОРМАЦИЯТА Е ОТ 2016 Г.)

ИЗТОЧНИК : Guida per i cittadini (Regione Umbria), Pensioneoggi.it

Ако харесвате този материал, харесайте и сайта, като кликнете във FACEBOOK в червеното поле най-горе. Благодаря!

 

ВИЖ ОЩЕ

Пенсия в Италия -1

Социална  пенсия в Италия

Право на помощи от общините в Италия

 

 

 

 

ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ В ИТАЛИЯ

fontan2Кой има право на пенсия за инвалидност в Италия?

Ако страдате от заболяване или от “постоянно и хронично намалена трудоспособност”, може да подадете молба за инвалидност (invalidità civile) в службите на INPS, като занесете документа от лекаря ви в някое Patronato.

След това ще бъдете извикан за преглед пред комисия, която ще реши какъв тип е заболяването ви.

Ако ви се признае инвалидност, която е между 74 и 99%, имате право на месечни помощи (assegno mensile)  за инвалидност.

Условията за тези помощи са следните:

 •  възраст между 18 и 65 г.
 • получавате цялата сума на помощите, ако не надвишавате определени доходи
 • жителство в Италия, т.е. трябва да се намирате на италианска територия

Молбата за тези помощи се подава в INPS до 90 дни след издаването на медицинските документи. Може да се направи чрез някое patronato.

Щом започнете да ги получавате, трябва да подпишете декларация пред INPS, че не извършвате трудова дейност. Помощите се получават 13 пъти в годината.

Ако ви се признае инвалидност 100%, имате право на пенсия за нетрудоспособност (pensione di inabilità).

Тя ви се полага при следните условия:

 •  ако ви е призната 100% постоянна инвалидност
 •  ако сте на възраст от 18 до 65 г.
 •  полага се в пълен размер, ако личните ви доходи не надвишават определен размер
 • полага се в цял размер и ако се намирате в болница
 • жителство в Италия

Ако не сте в състояние да се движите и да извършвате сам нормалните ежедневни дейности (например не можете да се обличате и миете сам ), имате право  на обезщетение за придружител. То се дава, без да се взема предвид какъв е доходът ви.

При навършване на възраст от 65 г.7 мес. месечните помощи за частична или пълна инвалидност се трансформират автоматично в социална пенсия (assegno sociale). Виж условията за нея тук.

Непълнолетните, които не са в състояние да извършват нормалните за възрастта им действия, имат право на помощи, ако доходите на родителите им не надхвърлят определено ниво.

Слепите и глухите хора (напълно или частично) имат право на пенсия за invalidità civile. Необходимо е да се поиска документ от лекаря и след това да се обърнете към някое Patronato, което ще подаде молба от ваше име до INPS.

(ИНФОРМАЦИЯТА Е ОТ 2016 Г.)

 

Източник:  Guida per i cittadini (Regione Umbria), INPS

Виж още

Пенсия в Италия – 1

Пенсия в Италия – 2

Пенсия в Италия – 3

ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ – 3

arka1Какво ще стане, ако се върна в България преди пенсиониране?

Ето какви са вариантите:

 • Имате право на пенсия по старост при същите условия като работника, който остава в Италия, ако сте започнали работа в Италия преди 1996 г.
 • Може да поискате пенсия, дори да нямате 20 г. социални осигуровки, ако сте започнали работа в Италия след 31 декември 1995 г. – стига ви и 1 седмица осигуровки.  Що се отнася до възрастта, според Министерството на труда е необходимо да сте на  65 г.и 7 мес. – това се отнася за пенсиониращите се през 2016-2017 г.  Ако решите да се върнете в страната си, информирайте се добре в най-близкото Patronato.

А какво става, ако съм работил в родината си или в друга страна от ЕС?

Като се има предвид, че България е в ЕС, в този случай могат да се сумират вноските, направени в двете страни за получаването на правото на пенсия.

Ако сте работил в две или повече страни от ЕС и в момента на пенсиониране сте жител в една от тях, в нея може да поискате да ви сумират всички осигуровки за получаването на една пенсия.

Мога ли да си изтегля от INPS внесените  осигуровки, ако се върна в България?

Ако сте работили в Италия и сте се върнали в България преди пенсиониране , НЕ може да си изтеглите обратно внесените осигуровки в Националния осигурителен институт INPS. Те не ви се губят – когато се пенсионирате в България, ще бъдат интегрирани в пенсията ви.

Наследствена пенсия

Ако даден пенсионер почине, неговите близки имат право на pensione di reversibilità, или на наследствена пенсия, ако живеят в Италия или др.страна. След кончината на даден работник, неговите близки също имат право на пенсия, ако работникът има 15 г.внесени осигуровки или пък  5 г.осигуровки, 3 от които внесени през последните 5 г.

Близките, които имат право на пенсия, са:

 • съпруг(a) и непълнолетни деца
 • пълнолетни деца, ако са на издръжка на родителите, тъй като са студенти или нетрудоспособни
 • родители, внуци, братя и сестри, но само при много особени случаи

Какво става, ако се върна в България?

 • Ако сте започнали да работите в Италия преди 1996 г., близките ви имат право на наследствена пенсия (pensione di reversibilità)
 • Ако сте започнали работа в Италия след 31 декември 1995 г., близките имат право на пенсия, само ако са били навършени 65 г. в момента на смъртта.

(ИНФОРМАЦИЯТА Е ОТ 2016 Г.)

ИЗТОЧНИК : Guida per i cittadini, Regione Umbria

Ако тази статия ви е харесала, харесайте и сайта, като кликнете във FACEBOOK най-горе в червеното поле на страницата. Благодаря!

Виж още

Пенсия в Италия – 2

Пенсия в Италия – 1

Как да пътуваме изгодно в Италия

Рим-Милано с 4 евро

ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ – 1

FontanV

Как мога да получа пенсия в Италия? Как се изчислява пенсията за българите, работещи в Италия?

Подобно на другите страни от ЕС и Италия предвижда възможността да използвате осигуровките (contributi), които сте внасяли в останалите страни от ЕС.

Т.е., ако сте работили в България, а също и в друга страна от ЕС, имате право на пенсия, която акумулира всички периоди на работа в Италия и чужбина.

Сумата на пенсията се изчислява различно за всяка страна и е пропорционална на периода, през който сте се осигурявали в съответната страна.

Този метод на сумиране позволява да получите пенсия, събирайки всичките вноски за пенсии в Италия, България и евентуално в други страни, така че НЕ е необходимо да прехвърляте вноски от една в друга страна.

Това сумиране на вноските е възможно, ако работещият разполага с минималния брой вноски за пенсионно осигуряване в страната, в която ще получава пенсията си.

Не се притеснявайте, ако вие не разполагате с този минимален брой вноски,  НЕ ги губите. Те ще бъдат използвани от Пенсионните служби на другата страна.

Що се отнася до Италия и до страните от ЕС, минималният брой вноски е за 52 седмици, или 1 година.

Сумирайки общия брой вноски в Италия, България или др.страна, вие получавате право на пенсия, която се изчислява pro-rata, или пропорционално на внесените вноски в различните страни, които участват в изчисляването й.

Ето един конкретен пример.

Един работник е работил 16 г. в България и после се е преместил в Италия, където е работил още 10 г. Ако не съществуваше методът на сумиране на пенсиите от различните страни, не бихте имали право на пенсия в Италия, тъй като тя се дава след минимум 20 г. пенсионни вноски.

Италианските пенсионни служби INPS обаче ще ви дадат пенсия при навършване на пенсионна възраст, защото имате общо 26 г. внасяни осигуровки.

Размерът на пенсията ви в Италия обаче ще бъде изчислен възоснова само на 10-те години вноски в Италия. България също ще изчисли пенсията възоснова на 16-те години вноски, направени в нея по време на работата ви там.

От този метод на сумиране обаче не може да се възползвате в Италия, ако вече сте собственик на пенсия в България или др.страна от ЕС.

КАК СЕ ПОДАВА МОЛБА ЗА ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ?

В страните от ЕС, каквито са Италия и България, молбата за пенсия се подава в съответните пенсионни служби на мястото, където имате постоянно жителство. След това тези служби ще имат грижата да придвижат молбата ви и до службите на другата страна, в която сте се осигурявали.

Във формуляра на италианските служби INPS има специална секция, където се посочва периода, в който сте работили в чужбина.

Най-добре е обаче да се обърнете за безплатна помощ и консултации към някоя служба на италианско Patronato.

АКО СЪМ РАБОТИЛ В ИТАЛИЯ САМО 3-4 ГОДИНИ И СЛЕД ТОВА СЕ ВЪРНА В БЪЛГАРИЯ, МОГА ЛИ ДА СИ ПРЕХВЪРЛЯ В РОДИНАТА НАПРАВЕНИТЕ ПЕНСИОННИ ВНОСКИ В ИТАЛИЯ?

Не е възможно, но тези вноски НЕ се губят. България е членка на ЕС, така че и тя трябва да зачете осигурителния период, който имате в Италия при изчисляването на пенсията ви. Връщайки се в България, местните пенсионни служби ще изчислят пенсията ви, събирайки вноските и от двете страни.

Общата пенсия ще бъде изчислена пропорционално на периодите, през които сте се осигурявали в двете страни. Ако решите да живеете постоянно в България при пенсионирането си, ще получавате директно в страната пенсията, която ви се полага и от Италия.

(ДАННИТЕ СА ОТ 2016 Г.)

Източник: Stranieriinitalia.it    и  INPS

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ, АКО НЯМАМ НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ ВНОСКИ ИЛИ СТАЖ?   ВИЖ ТУК

Ако харесвате този материал, харесайте и сайта, като кликнете във FACEBOOK в червеното поле най-горе. Благодаря!

Виж още

Президентският дворец Куиринале

Вила Памфили е римският Версай

Градината на Нинфа