Archivi tag: пенсия

ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ В ИТАЛИЯ

fontan2Кой има право на пенсия за инвалидност в Италия?

Ако страдате от заболяване или от “постоянно и хронично намалена трудоспособност”, може да подадете молба за инвалидност (invalidità civile) в службите на INPS, като занесете документа от лекаря ви в някое Patronato.

След това ще бъдете извикан за преглед пред комисия, която ще реши какъв тип е заболяването ви.

Ако ви се признае инвалидност, която е между 74 и 99%, имате право на месечни помощи (assegno mensile)  за инвалидност.

Условията за тези помощи са следните:

 •  възраст между 18 и 65 г.
 • получавате цялата сума на помощите, ако не надвишавате определени доходи
 • жителство в Италия, т.е. трябва да се намирате на италианска територия

Молбата за тези помощи се подава в INPS до 90 дни след издаването на медицинските документи. Може да се направи чрез някое patronato.

Щом започнете да ги получавате, трябва да подпишете декларация пред INPS, че не извършвате трудова дейност. Помощите се получават 13 пъти в годината.

Ако ви се признае инвалидност 100%, имате право на пенсия за нетрудоспособност (pensione di inabilità).

Тя ви се полага при следните условия:

 •  ако ви е призната 100% постоянна инвалидност
 •  ако сте на възраст от 18 до 65 г.
 •  полага се в пълен размер, ако личните ви доходи не надвишават определен размер
 • полага се в цял размер и ако се намирате в болница
 • жителство в Италия

Ако не сте в състояние да се движите и да извършвате сам нормалните ежедневни дейности (например не можете да се обличате и миете сам ), имате право  на обезщетение за придружител. То се дава, без да се взема предвид какъв е доходът ви.

При навършване на възраст от 65 г.7 мес. месечните помощи за частична или пълна инвалидност се трансформират автоматично в социална пенсия (assegno sociale). Виж условията за нея тук.

Непълнолетните, които не са в състояние да извършват нормалните за възрастта им действия, имат право на помощи, ако доходите на родителите им не надхвърлят определено ниво.

Слепите и глухите хора (напълно или частично) имат право на пенсия за invalidità civile. Необходимо е да се поиска документ от лекаря и след това да се обърнете към някое Patronato, което ще подаде молба от ваше име до INPS.

(ИНФОРМАЦИЯТА Е ОТ 2016 Г.)

 

Източник:  Guida per i cittadini (Regione Umbria), INPS

Виж още

Пенсия в Италия – 1

Пенсия в Италия – 2

Пенсия в Италия – 3

ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ – 3

arka1Какво ще стане, ако се върна в България преди пенсиониране?

Ето какви са вариантите:

 • Имате право на пенсия по старост при същите условия като работника, който остава в Италия, ако сте започнали работа в Италия преди 1996 г.
 • Може да поискате пенсия, дори да нямате 20 г. социални осигуровки, ако сте започнали работа в Италия след 31 декември 1995 г. – стига ви и 1 седмица осигуровки.  Що се отнася до възрастта, според Министерството на труда е необходимо да сте на  65 г.и 7 мес. – това се отнася за пенсиониращите се през 2016-2017 г.  Ако решите да се върнете в страната си, информирайте се добре в най-близкото Patronato.

А какво става, ако съм работил в родината си или в друга страна от ЕС?

Като се има предвид, че България е в ЕС, в този случай могат да се сумират вноските, направени в двете страни за получаването на правото на пенсия.

Ако сте работил в две или повече страни от ЕС и в момента на пенсиониране сте жител в една от тях, в нея може да поискате да ви сумират всички осигуровки за получаването на една пенсия.

Мога ли да си изтегля от INPS внесените  осигуровки, ако се върна в България?

Ако сте работили в Италия и сте се върнали в България преди пенсиониране , НЕ може да си изтеглите обратно внесените осигуровки в Националния осигурителен институт INPS. Те не ви се губят – когато се пенсионирате в България, ще бъдат интегрирани в пенсията ви.

Наследствена пенсия

Ако даден пенсионер почине, неговите близки имат право на pensione di reversibilità, или на наследствена пенсия, ако живеят в Италия или др.страна. След кончината на даден работник, неговите близки също имат право на пенсия, ако работникът има 15 г.внесени осигуровки или пък  5 г.осигуровки, 3 от които внесени през последните 5 г.

Близките, които имат право на пенсия, са:

 • съпруг(a) и непълнолетни деца
 • пълнолетни деца, ако са на издръжка на родителите, тъй като са студенти или нетрудоспособни
 • родители, внуци, братя и сестри, но само при много особени случаи

Какво става, ако се върна в България?

 • Ако сте започнали да работите в Италия преди 1996 г., близките ви имат право на наследствена пенсия (pensione di reversibilità)
 • Ако сте започнали работа в Италия след 31 декември 1995 г., близките имат право на пенсия, само ако са били навършени 65 г. в момента на смъртта.

(ИНФОРМАЦИЯТА Е ОТ 2016 Г.)

ИЗТОЧНИК : Guida per i cittadini, Regione Umbria

Ако тази статия ви е харесала, харесайте и сайта, като кликнете във FACEBOOK най-горе в червеното поле на страницата. Благодаря!

Виж още

Пенсия в Италия – 2

Пенсия в Италия – 1

Как да пътуваме изгодно в Италия

Рим-Милано с 4 евро

СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ

Kakvo3kv

Как мога да получа пенсия в Италия, ако нямам навършен стаж? Мога ли да получавам италианска пенсия, ако нямам минималния брой вноски и съм с ниски доходи?

Не само италианците, а и българите като граждани на ЕС имат право на т.нар. социална пенсия или помощ в Италия, ако отговарят на условията.

За 2015 г. годишната социална пенсия е максимум 5830 евро, което отговаря на 13 месеца по 448 евро.

Кой може да я поиска?

 • всички граждани на ЕС, включително и българите, които разполагат с разрешение за дълъг престой в Италия (или carta di soggiorno), както и тяхното семейство, което живее законно с тях в Италия
 • всички граждани на ЕС, включително и българите, които са регистрирани в съответните общински служби по местоживеене.

КОЙ ИМА ПРАВО НА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ?

 • трябва да сте навършили 65 г.
 • трябва да имате постоянно жителство в Италия от поне 10 г. без прекъсване
 • нямате никакъв друг доход или пък разполагате с годишен доход под социалния минимум от 5830 евро

КАК СЕ ПОДАВА МОЛБА ЗА СОЦИАЛНА ПЕНСИЯ?

Молбата се подава в пенсионните служби INPS. Необходимо е да представите и документа за постоянно жителство в Италия.

Сумата на социалната пенсия може да се получава в който и да е пощенски или банков офис в Италия, може и да не е в града на местоживеенето ви.

Първата пенсия се дава през месеца, следващ този на навършването на 65 г. или пък този, през който сте подали молбата.

Социалната пенсия НЕ може да се наследява от близките ви – т.е. тя не може да бъде получавана от близките ви след смъртта ви.

Ако сте получили италианска социална пенсия и напуснете Италия за период над 1 месец, пенсията се спира временно. Това не става само ако докажете, че сте напуснали Италия по тежки здравословни причини.

След година прекъсване на пенсията ви, ако все още се намирате в чужбина, пенсията ви се спира окончателно.

Финансовата гвардия на Италия следи непрекъснато за евентуални опити за измами или за получаване на фиктивно жителство от чужденци с цел получаване на социална пенсия.

Източник : laleggepertutti.it и INPS

КАК СЕ ПОЛУЧАВАТ ПОМОЩИ ЗА ИНВАЛИДНОСТ В ИТАЛИЯ ОТ ГРАЖДАНИ НА ЕС, ВКЛ. И  БЪЛГАРИ?

Преди всичко трябва да се уточни, че става въпрос за месечни помощи, а не за инвалидни пенсии. Този вид помощи се дават, ако подадете молба и ако имате призната неспособност за работа и инвалидност между 74% и 99% . Тази помощ се дава само на хора в нужда, или с годишни доходи под годишния минимум, определен от италианския закон.

Право на този вид помощ имат хората с частична инвалидност на възраст между 18 и 65 г.и 3 месеца, които отговарят на законовите изисквания на медицинските и административните служби.

Условията за получаване на тази помощ са следните:

 • призната инвалидност между 74% и 99%
 • ниски доходи
 • възраст между 18 и 65 г.
 • регистрация в Общинските служби по местоживеене
 • неупражняване на работна дейност
 • трайно и постоянно жителство на италианска територия

Тази месечна помощ не се дава, ако имате някаква друга инвалидна пенсия. Трябва да изберете само едната от тях, която ви е по-изгодна.

Първата стъпка за подаването на молба включва визита при личния ви лекар, който трябва да ви даде сертификат. След това може да подадете молбата посредством служба на някое patronato.

Инвалидната помощ се дава 13 пъти в годината по 279 евро (за 2015 г.). Като отправна точка за първия чек се смятат доходите от текущата година, декларирани от подалия молбата. По-нататък се вземат предвид доходите от предишните години.

При навършване на 65 г. се дава социална помощ, която замества инвалидната помощ.

(Информацията е от 2016 г.)

Източник : INPS

А как се получава пенсия в Италия, ако сте българин и работите тук от няколко години? Виж условията тук

ВИЖ ОЩЕ

ГРОЗНИ ПАНЕЛКИ СЕ РАЗКРАСЯВАТ

ТОП ПАНОРАМИ НА РИМ

НАЙ-ТЪНКИЯТ БЛОК