Archivi tag: badante

ПРАВО НА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ

 

Clothes and iron on shelves background

Работя в Италия, но с мен живее и семейството ми и сме с ниски доходи. Имаме ли право на някакви помощи?

Подобно на италианските семейства с ниски доходи и тези на българите, работещи тук, имат право на семейни помощи. За повечето трудови категории те се получават директно от работодателя.

За разлика от останалите работници обаче домашните помощници и гледачите на болни и възрастни хора (colf и badanti), както и работещите в земеделието е необходимо да се обърнат към Службите за социално осигуряване INPS.

Размерът на семейните помощи се определя всяка година от правителството.

Той зависи от дохода в семейството, както и от присъствието на непълнолетни.

Настоящите размери на помощи важат до 30 юни 2016 г. Право на помощи имат и пенсионери с ниски  доходи.

Ето какви са месечните помощи за семейства с поне едно непълнолетно дете.

За тричленно семейство с общи годишни доходи до 14 383 евро се полагат 137 евро на месец. За четиричленно семейство със същия доход – 258 евро на месец, за петчленно семейство – 375 евро на месец и т.н.

Колкото повече се увеличава годишният семеен доход, толкова повече намалява месечната помощ.

Например за тричленно семейство с годишен доход до 15 073 евро месечната помощ става 132 евро. За четиричленно семейство е 250 евро, за петчленно -368 евро и т.н.

За тричленно семейство с годишен доход до 20 021 евро месечната помощ е от 98 евро, за четиричленно семейство – 204 евро,  за петчленно – 327 евро.

Предвидени са отделни помощи и за семейства с деца с тежки заболявания.

Работя като colf и имах злополука по време на работа. Имам ли право на обезщетение?

Всички българи, работещи легално като домашни помощници и като гледачи на болни и възрастни хора  (colf и badanti) в Италия, имат право на обезщетение, ако се контузят по време на работа или пък ако получат професионално заболяване.

Това обезщетение им се полага възоснова на вноските за социални осигуровки, които са си плащали(contributi). Тези обезщетения се плащат от института INAIL и покриват периода, през който работникът не може да работи заради контузията си.

Какъв е редът за получаване на обезщетение при контузия?

Когато работникът се контузи по време на работата си, трябва незабавно да го съобщи на работодателя си. Той е този, който трябва да уведоми института INAIL най-късно до 2 дни и на който трябва да представи медицинския документ, както и евентуален сертификат от “Бърза помощ”.

Единствено в случаите на смъртна опасност това уведомление (denuncia) трябва да се направи до 24 часа, ако е небходимо – и с телеграма или факс.

Внимание!

Задължението да се уведоми института INAIL за евентуална контузия НЕ се налага в случай, че тя е лечима в рамките на 3 дни.

В този случай обаче работодателят е задължен да плаща на работника договорената сума, вкл. евентуално обезщетение за престой и храна.

Как се уведомява за контузията института INAIL?

Работодателят трябва да се снабди с модул 4bis PREST, който може да се свали от сайта на INAIL и да се попълни. След това той се подава в INAIL директно или с препоръчано писмо. После работодателят трябва да прати копие от уведомлението и до Комисариата на полицията.

В случай, че не го направи, се предвижда глоба максимум до 7 745 евро.

Източник: Stranieriinitalia.it

 

ВИЖ ОЩЕ  Наследничката на музата на Ботичели

На море през зимата

Язовири като Малдивите

ПОМОЩИ ЗА УВОЛНЕНИ COLF

FullSizeRender (5)

 

Добра новина за всички жени и мъже, които са загубили работата си в Италия на домашни помощници или гледачи на възрастни и болни хора (colf и badanti).

Според изданието Stranieriinitalia.it италианските служби за социално осигуряване INPS в края на ноември 2015 са променили едно от условията за получаване на помощи в полза на всички colf и badanti, които са загубили работата си.

Отсега нататък те ще могат по-лесно да се възползват от нововъведените от правителството месечни помощи за безработни, известни с името Naspi.

Как мога да се възползвам от помощите за безработни, ако съм загубила работата си на colf или badante?

 • Първото условие за достъп до тези помощи е да сте били уволнени.
 • Второто условие е да сте внасяли осигуровки за поне 13 седмици през последните 4 години.
 • Третото условие е да сте внасяли осигуровки за поне 30 работни дни през 12-те месеца, предшестващи уволнението. Това е равносилно на 5 седмици, като се има предвид, че всяка от тях е от 6 работни дни.
  Достъп до този вид помощи могат да получат всички уволнени colf и badanti, независимо дали са работили на цял ден или парт тайм.

Как мога да подам молба за месечни помощи Naspi?

Това става чрез подаване онлайн на молба до INPS в период най-късно до 68 дни от уволнението и сте декларирали това пред центровете за намиране на работа (centro d’impiego). Молбата може да се подаде чрез офис на някое Patronato.

От кой ден мога да получавам помощи?

 • те ви се полагат от осмия ден след датата на уволнението, в случай че сте подали молба до осмия ден.
 • от деня след подаването на молбата, ако сте направили това след осмия ден от уволнението
 • от осмия ден след периода на болнични или майчинство

За какъв период мога да получавам месечни помощи?

Тези помощи се получават  за брой седмици, равен на половината седмици осигуровки през последните 4 години.

Кога се прекъсват помощите?

 • в случай, че имам нов договор за работа за по-малко от 6 месеца. В този случай помощите Naspi се прекратяват временно за периода на работа – вие трябва да комуникирате това задължително.
 • в случай на наемане на работа в чужбина с договор за не повече от 6 месеца
 • в случай, че не се съобщи на INPS предполагаемия годишен доход до един месец от началото на новата работа по договора за по-малко от 6 месеца
  Каква е месечната помощ, която ми се полага?

Ако вашето месечно заплащане е било максимум 1195 евро, месечната помощ в такъв случай ще бъде 75% от месечната ви заплата.

ИЗТOЧНИЦИ : INPS i Stranieriinitalia.it

КАК МОГА ДА ЛЕГАЛИЗИРАМ СИТУАЦИЯТА С НЕПЛАТЕНИ ОСИГУРОВКИ?

Това може да стане по два начина – доброволно от страна на работодателя или по искане на INPS. Във втория случай италианските служби за осигуряване му пращат известие.

При първия начин пък работодателят може по своя воля да плати неплатените в миналото осигуровки, като попълни модел LD15 и плати полагащата се сума, която се изчислява от INPS.

Плащането може да е наведнъж или на части. Във формуляра се посочват данните на работодателя, на работника, изработените часове за тримесечието.

Работодателят, който плаща със закъснение осигуровките, се наказва със санкция максимум до 40 % върху дължимата сума за тримесечието. Освен това се прилага и лихва към деня на плащането.

ВИЖ ОЩЕ

ВИНОТО НА ПЕВЕЦА АЛ БАНО

ГРАДЪТ НА КАМЪНИТЕ МАТЕРА

ГРАДИНАТА НА НИНФА

СТИЛИСТЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ МИШЕЛ

 

МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА НА COLF

zena1

Колко е по закон минималната заплата на една colf или badante в Италия?

Минимална заплата е възможно най-ниското почасово, дневно или месечно заплащане, под което не може да се падне по закон в Италия.

В никакъв случай ако работите като домашна помощница или гледачка на възрастни и болни хора, не може да получавате по-малко от минимума, определен по закон за съответната година от Националния колективен трудов договор.

Заплащането за colf и badanti се актуализира всяка година в съответствие със стандарта на живот в Италия.

Новите стойности се фиксират от национална комисия, включваща представители на асоциациите на работодателите, синдикатите, Министерството на труда и социалните грижи.

Новите минимални заплати влизат в сила всяка година от 1 януари.

Те са различни в зависимост от категорията труд в домакинствата, който се полага.

Тръгва се от началното ниво А за работещи, които започват за пръв път този вид работа, за да се стигне до квалифицираните работници от ниво DS, които могат да се грижат за болни хора, които не са в състояние да се самообслужват.

Ето какъв е минимумът заплащане, предвиден за 2015 г.

За домашни помощници от категория А – месечната заплата е 620 евро, а почасовото заплащане – 4,51 евро. Когато се налага и нощно присъствие, тогава месечната заплата става 651 евро.

За категория А super  – минимумът на месец е 733 евро, а на час – 5,32 евро.

Категория B – минимумът на месец е 789 евро за пълно работно време. За работа до 30 часа седмично – минимумът е 563 евро. Почасово – 5,64 евро.

За категория B super – месечният минимум е 845 евро при нормално работно време. Ако е за работа под 30 часа седмично – минимумът е 592 евро. Почасовото заплащане е 5,98 евро.

Категория C – месечният минимум е 902 евро, а за работа под 30 часа седмично – 654 евро. Почасовото заплащане е 6,31 евро.

За категория C super – минимум на месец се полагат по 958 евро. Почасовото заплащане е 6,64 евро. За присъствие и нощем – минимум по 1102 евро на месец, а почасово – 7,15 евро.

За категория D – месечният минимум е 1127 евро, а почасовото заплащане – 7,67 евро.

За категория D super – минимум на месец по 1184 евро, а почасовото заплащане – 8 евро. За присъствие и нощем – минимумът на месец е 1361 евро, а почасовото заплащане е 8,62 евро.

За категориите D и D super е необходимо да се прибават и 166 евро обезщетение.

Обезщетението за храна и подслон е 5,44 евро на ден.

Към минималното заплащане по закон се прибавят и добавките за стаж, които се полагат на всеки 2 г., ако работата е при същия работодател. Освен това се полагат и средства за храна и подслон, ако работникът живее в дома на работодателя.

Всички тези суми са нетни, т.е. без средствата за социални осигуровки (contributi).

Осигуровките за час труд се изчисляват на базата на ефективното почасово заплащане (отговаря най-малко на минималното заплащане за съответната квалификация), плюс добавките за стаж, плюс квотата за храна и подслон, плюс квота от тринадесета заплата.

Пояснение за видовете категории

А – със стаж под 12 месеца – обикновен домашен помощник или градинар

А super – грижи се за възрастни хора или деца отвреме навреме.

B – със стаж над 12 месеца – многофункционален помощник, квалифициран работник, шофьор, градинар

B super – асистент на възрастни хора и деца, който се грижи и за дома

C – със специфични професионални умения, готвач

C super – асистент на възрастни хора или деца, които не са в състояние сами да се грижат за себе си, плюс грижи за дома. Без професионална диплома.

D – притежаване на диплома за съответната работа – иконом, гувернант, главен готвач, главен градинар

D super – личен асистент на възрастни хора и деца, които не са в състояние да се грижат за себе си. Диплома за медицинска сестра. Грижи за дома

Източник : colfebadantionline.it

ВИЖ ОЩЕ

ПАРФЮМИРАНИТЕ ТРАМВАИ В МИЛАНО

5 ТОП ТЕРАСИ В РИМ

ЗАБРАНИХА ГЛАДИАТОРИТЕ

13-ТА ЗАПЛАТА В ИТАЛИЯ

 

BadKVИмам ли право на 13-та заплата, ако работя само от няколко месеца при моя работодател?

В Италия 13-та, или коледна заплата, се полага на всеки работник през декември. Зависи от работодателя дали се дава преди или след Коледа.

Сумата на 13-тата заплата е еднаква като тази на нормалната месечна заплата.

Онзи, който все още няма една година стаж на дадено работно място, също получава допълнително процент от заплатата си. Точната сума се изчислява по специална формула.

Как става заплащането по празниците?

В Италия се заплаща допълнително трудът на всички работници в празничните дни, включително и на домашните помощници и болногледачи .

Трудът, положен през празниците, се заплаща различно според начина на заплащането ви – дали е почасово или за брой дни.

Ако през празничните дни една colf или badante е работила извънредно, трябва да получи като добавка към заплатата си и заплащане за извънреден труд (straordinario festivo). На практика това е заплащането на допълнителните изработени часове, увеличено с 60%.

Почивни дни

По принцип неделята е задължителен почивен ден. Ако поискат да работите извънредно и в неделя или пък в друг почивен ден, който имате право да ползвате като компенсация, то тогава часовете почивка, които ви се полагат, би трябвало да си ги вземете на следващия ден.

Ако празниците съвпадат с неделите, то в такъв случай работникът има право като алтернатива на компенсация за почивния ден в друг ден от седмицата или пък на заплащане на 1/26 част от общата месечна заплата.

Източник : Stranieriinitalia.it, colfebadantionlne.it

ВИЖ ОЩЕ Градините на Куиринале

6 топ панорами на Рим

Еолийските острови – рай до Сицилия

Портокаловата градина

 

ДОГОВОРИ ЗА COLF

zena1

Какви договори се сключват при наемането на работа в Италия като домашни помощници и гледачи на болни и възрастни хора (colf и badanti)?

Ако работодателят и работникът са се споразумели устно за условията на работа, е за препоръчване (но НЕ е задължително) всичко това да се опише в писмо за наемане на работа.

Това си е трудов договор – затова документът трябва да съдържа всички условия, спазващи нормите и изискванията на Националния колективен договор за работещите в тази сфера в Италия.

Работник и работодател могат да се споразумеят за условия на труд, различни от посочените в закона, но само ако са по-изгодни за работника.

Договорът трябва да се напише  в два екземпляра – един за работника, друг за работодателя. Двете копия трябва да се подпишат и от двете страни.

В случай на появата на евентуален конфликт, ако липсва писмен договор, то тогава се прибягва до условията, описани в Националния догово за работа в домашната сфера.

Необходими данни при съставянето на договор

 • имената на двете страни, вкл. и жителството
 • типът работно отношение – за ограничено или неограничено време
 • датата на наемане на работа и евентуалната дата на края (ако договорът е само за определен период)
 • договореното заплащане (почасово или месечно)
 • работното време
 • основните работни задължения
 • ниво на квалификацията и отговорностите (дали става въпрос само за дейности, свързани с чистотата или пък и грижа за възрастни и болни хора, деца и т.н.)
 • работно място
 • евентуално съжителство в същия дом с работодателя
 • евентуален подслон и храна
 • евентуално работно облекло
 • пространство за съхраняване на личните вещи
 • ден и часове за почивка
 • период на годишната отпуска
 • продължителност на пробния период
 • какъв период време е необходим при предупреждение за напускане
 • Националният колективен договор за работещите от сътветната сфера, който се взема за отправна точка

За домашните помощници с по-малко от 12 месеца стаж, които не се грижат за възрастни или болни хора, е необходимо да се посочи и с какъв стаж разполагат преди започването на работа.

Националният колективен трудов договор в Италия (CCNL), който се взема като отправна точка, е в сила от 1 юли 2013 до 31 декември 2016 г.

Източник : colfebadantionline.it

ВИЖ ОЩЕ

Маргута – улицата на Фелини

Италианският детайл

Питиляно е тосканският Ерусалим

2 дни в Милано