ДОГОВОРИ ЗА COLF

zena1

Какви договори се сключват при наемането на работа в Италия като домашни помощници и гледачи на болни и възрастни хора (colf и badanti)?

Ако работодателят и работникът са се споразумели устно за условията на работа, е за препоръчване (но НЕ е задължително) всичко това да се опише в писмо за наемане на работа.

Това си е трудов договор – затова документът трябва да съдържа всички условия, спазващи нормите и изискванията на Националния колективен договор за работещите в тази сфера в Италия.

Работник и работодател могат да се споразумеят за условия на труд, различни от посочените в закона, но само ако са по-изгодни за работника.

Договорът трябва да се напише  в два екземпляра – един за работника, друг за работодателя. Двете копия трябва да се подпишат и от двете страни.

В случай на появата на евентуален конфликт, ако липсва писмен договор, то тогава се прибягва до условията, описани в Националния догово за работа в домашната сфера.

Необходими данни при съставянето на договор

 • имената на двете страни, вкл. и жителството
 • типът работно отношение – за ограничено или неограничено време
 • датата на наемане на работа и евентуалната дата на края (ако договорът е само за определен период)
 • договореното заплащане (почасово или месечно)
 • работното време
 • основните работни задължения
 • ниво на квалификацията и отговорностите (дали става въпрос само за дейности, свързани с чистотата или пък и грижа за възрастни и болни хора, деца и т.н.)
 • работно място
 • евентуално съжителство в същия дом с работодателя
 • евентуален подслон и храна
 • евентуално работно облекло
 • пространство за съхраняване на личните вещи
 • ден и часове за почивка
 • период на годишната отпуска
 • продължителност на пробния период
 • какъв период време е необходим при предупреждение за напускане
 • Националният колективен договор за работещите от сътветната сфера, който се взема за отправна точка

За домашните помощници с по-малко от 12 месеца стаж, които не се грижат за възрастни или болни хора, е необходимо да се посочи и с какъв стаж разполагат преди започването на работа.

Националният колективен трудов договор в Италия (CCNL), който се взема като отправна точка, е в сила от 1 юли 2013 до 31 декември 2016 г.

Източник : colfebadantionline.it

ВИЖ ОЩЕ

Маргута – улицата на Фелини

Италианският детайл

Питиляно е тосканският Ерусалим

2 дни в Милано

 

 

Short URL: https://goo.gl/exDzJH

Коментари

Коментари