ПРАВО НА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ

 

Clothes and iron on shelves background

Работя в Италия, но с мен живее и семейството ми и сме с ниски доходи. Имаме ли право на някакви помощи?

Подобно на италианските семейства с ниски доходи и тези на българите, работещи тук, имат право на семейни помощи. За повечето трудови категории те се получават директно от работодателя.

За разлика от останалите работници обаче домашните помощници и гледачите на болни и възрастни хора (colf и badanti), както и работещите в земеделието е необходимо да се обърнат към Службите за социално осигуряване INPS.

Размерът на семейните помощи се определя всяка година от правителството.

Той зависи от дохода в семейството, както и от присъствието на непълнолетни.

Настоящите размери на помощи важат до 30 юни 2016 г. Право на помощи имат и пенсионери с ниски  доходи.

Ето какви са месечните помощи за семейства с поне едно непълнолетно дете.

За тричленно семейство с общи годишни доходи до 14 383 евро се полагат 137 евро на месец. За четиричленно семейство със същия доход – 258 евро на месец, за петчленно семейство – 375 евро на месец и т.н.

Колкото повече се увеличава годишният семеен доход, толкова повече намалява месечната помощ.

Например за тричленно семейство с годишен доход до 15 073 евро месечната помощ става 132 евро. За четиричленно семейство е 250 евро, за петчленно -368 евро и т.н.

За тричленно семейство с годишен доход до 20 021 евро месечната помощ е от 98 евро, за четиричленно семейство – 204 евро,  за петчленно – 327 евро.

Предвидени са отделни помощи и за семейства с деца с тежки заболявания.

Работя като colf и имах злополука по време на работа. Имам ли право на обезщетение?

Всички българи, работещи легално като домашни помощници и като гледачи на болни и възрастни хора  (colf и badanti) в Италия, имат право на обезщетение, ако се контузят по време на работа или пък ако получат професионално заболяване.

Това обезщетение им се полага възоснова на вноските за социални осигуровки, които са си плащали(contributi). Тези обезщетения се плащат от института INAIL и покриват периода, през който работникът не може да работи заради контузията си.

Какъв е редът за получаване на обезщетение при контузия?

Когато работникът се контузи по време на работата си, трябва незабавно да го съобщи на работодателя си. Той е този, който трябва да уведоми института INAIL най-късно до 2 дни и на който трябва да представи медицинския документ, както и евентуален сертификат от “Бърза помощ”.

Единствено в случаите на смъртна опасност това уведомление (denuncia) трябва да се направи до 24 часа, ако е небходимо – и с телеграма или факс.

Внимание!

Задължението да се уведоми института INAIL за евентуална контузия НЕ се налага в случай, че тя е лечима в рамките на 3 дни.

В този случай обаче работодателят е задължен да плаща на работника договорената сума, вкл. евентуално обезщетение за престой и храна.

Как се уведомява за контузията института INAIL?

Работодателят трябва да се снабди с модул 4bis PREST, който може да се свали от сайта на INAIL и да се попълни. След това той се подава в INAIL директно или с препоръчано писмо. После работодателят трябва да прати копие от уведомлението и до Комисариата на полицията.

В случай, че не го направи, се предвижда глоба максимум до 7 745 евро.

Източник: Stranieriinitalia.it

 

ВИЖ ОЩЕ  Наследничката на музата на Ботичели

На море през зимата

Язовири като Малдивите

Short URL: https://goo.gl/XTwf7U

Коментари

Коментари