МИНИМУМ 5825 ЕВРО ЗА ЖИВОТ В ИТАЛИЯ

ant9

Българите, които искат да живеят легално в Италия за над 3 месеца, трябва да покажат, че имат годишен доход от минимум 5825 евро

Социалният минимум в Италия за 2016 г. е 5825 евро според Националния институт за социално осигуряване INPS.

Това означава, че социалната помощ за тази година за хората с ниски доходи е равна на тази сума.

Според изданието Stranieriinitalia.it при това положение месечната помощ е от 448 евро и тя може да се получава 13 пъти в годината.

Социалните помощи са на практика държавната помощ за бедните и възрастни хора, които имат доходи, по-ниски от тази сума. Тези помощи са предназначени за италианци, за граждани на ЕС, каквито са българите, и за граждани на страни извън ЕС, ако имат карта за престой.

Другото условие е те да са на поне 65 г. и 6 месеца и да са в Италия от поне 10 г.

Социалният минимум е и мярката, която се използва като отправна точка за аспекти, свързани с имиграцията в Италия.

Гражданите на ЕС, вкл.и българите, които искат разрешение за дълъг престой в Италия (carta di soggiorno), трябва да покажат, че притежават годишен доход, равен най-малко на социалния минимум.

Когато чужденец, живеещ в Италия, иска разрешение за идване на семейството му (ricongiumento familiare), трябва да докаже, че той има доход поне колкото социалния минимум, плюс половината от него за всеки роднина.

Това значи, че ако сте чужденец, живеещ в Италия, и искате да извикате съпругата си, трябва да демонстрирате годишен доход от поне 8737 евро.

Ако сте българин и искате да живеете в Италия за повече от 3 месеца, трябва да покажете, че имате годишен доход от поне 5825 евро.

Източник : Stranieriinitalia.it

Кой има право на семейни помощи в Италия

Кой има право на социална пенсия в Италия

Short URL: https://goo.gl/abwZLP

Коментари

Коментари