ПЕНСИЯ В ИТАЛИЯ – 2

colis1Кой има право на пенсия в Италия?

Всеки, който е работил в Италия, има право на пенсия, ако има определен брой вноски в Националния институт за държавно осигуряване (INPS). За работодателя ви внасянето им е задължително всеки месец на базата на заплатата ви.

Вие имате право да претендирате внасянето им, което се предвижда по закон.

Социалните осигуровки

Съвкупността от осигуровки, внасяни всеки месец от работодателя ви, формира количеството, което ви е необходимо за правото на пенсия, но също и други неща като обезщетение при безработица, заболяване, майчинство/бащинство.

Много е важно да проверявате в документа за заплатата ви дали работодателят е внесъл осигуровките. Ако не е направил това, трябва да се обърнете към някое Patronato, което може да провери вашето estratto contributivo INPS.

Ако работите като домашен помощник, осигуровките ви трябва да бъдат внасяни в INPS на всеки 3 месеца от работодателя ви. Той трябва да ви дава редовно фактурата за вноската.

ВНИМАНИЕ!

Ако осигуровките ви не са внасяни, имате време максимум 5 г., за да поискате това от работодателя ви. Ако са минали повече от 5 г., не може да претендирате за това.

Пенсия за старост 

pensii

Имате право на нея, ако отговаряте на условията за достигната възраст и брой осигуровки.

За осигуровките

Ако сте започнали да работите в Италия преди 1996 г., трябва да имате поне 20 г. внесени осигуровки.

Ако сте започнали да работите в Италия след 31 декември 1995 г., освен 20-те години осигуровки трябва да сте достигнали и до пенсия, равна като сума поне 1,5 пъти колкото е социалният минимум в Италия (той е различен всяка година) .

За 2016 г. той е 5825 евро. Виж тук за социалния минимум за 2016 г.

Що се отнася до изискването за възраст за пенсиониране, тo е следното за 2016-2017 г.:

  •  65 г.7 месеца за жените, работещи в частния сектор – lavoratrici dipendenti nel settore privato
  •  66 г. и 1 мес. за жените, работещи самостоятелно – lavoratrici autonome

Ако не отговаряте на всички тези условия, на 70 г. и 7 мес. можете въпреки това да се пенсионирате и само с 5 г. внасяни осигуровки през 2016 г.

Помощ за инвалидност

Ако дадено заболяване намалява трудоспособността ви и имате поне 5 г. внесени осигуровки, 3 от които през последните 5 г., имате право на:

  •  нормални помощи за инвалидност, ако болестта намалява с 2/3 трудоспособността ви. В този случай може да продължите да работите и да получавате този вид помощ
  • пенсия за нетрудоспособност – тя ви се полага, когато повече не може да работите поради здравословни проблеми

(ИНФОРМАЦИЯТА Е ОТ 2016 Г.)

ИЗТОЧНИК : Guida per i cittadini (Regione Umbria), Pensioneoggi.it

Ако харесвате този материал, харесайте и сайта, като кликнете във FACEBOOK в червеното поле най-горе. Благодаря!

 

ВИЖ ОЩЕ

Пенсия в Италия -1

Социална  пенсия в Италия

Право на помощи от общините в Италия

 

 

 

 

Short URL: https://goo.gl/r0yqNu

Коментари

Коментари