ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ В ИТАЛИЯ

fontan2Кой има право на пенсия за инвалидност в Италия?

Ако страдате от заболяване или от “постоянно и хронично намалена трудоспособност”, може да подадете молба за инвалидност (invalidità civile) в службите на INPS, като занесете документа от лекаря ви в някое Patronato.

След това ще бъдете извикан за преглед пред комисия, която ще реши какъв тип е заболяването ви.

Ако ви се признае инвалидност, която е между 74 и 99%, имате право на месечни помощи (assegno mensile)  за инвалидност.

Условията за тези помощи са следните:

  •  възраст между 18 и 65 г.
  • получавате цялата сума на помощите, ако не надвишавате определени доходи
  • жителство в Италия, т.е. трябва да се намирате на италианска територия

Молбата за тези помощи се подава в INPS до 90 дни след издаването на медицинските документи. Може да се направи чрез някое patronato.

Щом започнете да ги получавате, трябва да подпишете декларация пред INPS, че не извършвате трудова дейност. Помощите се получават 13 пъти в годината.

Ако ви се признае инвалидност 100%, имате право на пенсия за нетрудоспособност (pensione di inabilità).

Тя ви се полага при следните условия:

  •  ако ви е призната 100% постоянна инвалидност
  •  ако сте на възраст от 18 до 65 г.
  •  полага се в пълен размер, ако личните ви доходи не надвишават определен размер
  • полага се в цял размер и ако се намирате в болница
  • жителство в Италия

Ако не сте в състояние да се движите и да извършвате сам нормалните ежедневни дейности (например не можете да се обличате и миете сам ), имате право  на обезщетение за придружител. То се дава, без да се взема предвид какъв е доходът ви.

При навършване на възраст от 65 г.7 мес. месечните помощи за частична или пълна инвалидност се трансформират автоматично в социална пенсия (assegno sociale). Виж условията за нея тук.

Непълнолетните, които не са в състояние да извършват нормалните за възрастта им действия, имат право на помощи, ако доходите на родителите им не надхвърлят определено ниво.

Слепите и глухите хора (напълно или частично) имат право на пенсия за invalidità civile. Необходимо е да се поиска документ от лекаря и след това да се обърнете към някое Patronato, което ще подаде молба от ваше име до INPS.

(ИНФОРМАЦИЯТА Е ОТ 2016 Г.)

 

Източник:  Guida per i cittadini (Regione Umbria), INPS

Виж още

Пенсия в Италия – 1

Пенсия в Италия – 2

Пенсия в Италия – 3

Short URL: https://goo.gl/vfE74Z

Коментари

Коментари