ПОМОЩИ ОТ ОБЩИНИТЕ В ИТАЛИЯ

nav0На какви помощи имат право през 2016 г. българските многодетни семейства и родилки, живеещи в Италия?

Подобно на предишните години, и през 2016 г.  многодетните семейства с ниски доходи и родилките имат право на месечни помощи от общините по местоживеене в Италия.

Това важи за граждани на Италия и на ЕС, каквито са българите.

Всяка година размерът на помощите се мени в зависимост от стандарта на живот. За 2016 г. обаче остават в сила същите суми като миналата година.

Месечната помощ за майчинство за 2016 г., която се получава за раждане или осиновяване на дете, е максимум 339 евро на месец. Получава се 5 месеца.

Това е, когато т.нар. модел ISEE  е под 16 954 евро. Модел ISEE е фискален документ, който показва какво е имущественото и икономическото състояние на отделния гражданин за съответната година.

На базата на това гражданинът може да иска отстъпки в таксите за училище, университет, транспорт и др. Този документ може да се попълни с помощта на някое patronato.

Помощите за майчинство може да се поискат от чужденки от страни от ЕС, вкл.и българки, които не получават друг вид помощи.

КЪДЕ СЕ ПОДАВА МОЛБА?

Молбата се подава в общината по местоживеене до 6 месеца след раждането или осиновяването.

КОИ СЕМЕЙСТВА ИМАТ ПРАВО НА ПОМОЩИ?

Семействата с ниски доходи и с 3 или повече деца на възраст под 18 г., имат право на месечна помощ от максимум 141 евро (13 пъти за 1 година).

В този случай моделът ISEE, който се взема като отправна точка, е 8 555 евро.

Семейството трябва да е съставено от граждани на ЕС или страни извън ЕС.

И в този случай молбите се подават в общините по местоживеене.

Това става най-късно до 31 януари на годината, следваща тази, за която се искат помощи. В този случай – до 31 януари 2017 г.

ИЗТОЧНИК : Stranieriinitalia.it

Виж още:

Кой има право на семейни помощи в Италия?

Помощи за уволнени colf

Социалният минимум за 2016 г.в Италия е 5825 евро

Short URL: https://goo.gl/IJSFYW

Коментари

Коментари